Nous criteris d’avaluació

by Jaumetix Obiol Artés in Sin categoría

Criteris d’avaluació: NO HI HA UN APROVAT GENERAL
 
  • La nota de la tercera avaluació és la mitjana de les dues primeres avaluacions.

  • La nota final serà el resultat d’aquesta mitjana més la nota de la feina feta durant el confinament. Sempre serà per pujar, mai avaluarà de forma negativa, i en cas de no fer-se, l’alumne/a tindrà la mateixa nota de tercera i final.

Recuperacions: En cas de que la mijtana de 1a i 2a surti suspesa l’alumne/a haurà de recuperar les avaluacions suspeses per a poder aprovar la matèria. El professor de la matèria es posarà en contacte amb l’alumnat per informar de com recuperar l’assignatura. En cas de no recuperar, tindran una avaluació extraordinària els dies 8-15 de Juny.

Comments are closed.

Tornar a les noticies