Ensenyament secundari obligatori

Què és l'ESO?

L’Educació Secundària Obligatòria (ESO) és el sistema educatiu espanyol d’ensenyament secundari des del curs 1994-95 i que té com a objectiu preparar a l’alumnat d’entre 12 i 16 anys per als seus propers estudis i/o el món laboral. Comprèn quatre cursos acadèmics concertats.

Objectius

  • .
Assumir responsablement els seus deures
  • .
Conèixer i exercir els seus drets en el respecte als altres
  • .
Desenvolupar i consolidar hàbits de disciplina i estudi
  • .
Valorar i respectar la diferència de sexes i la igualtat
  • .
Concebre el coneixement científic com un saber integrat
  • .
Desenvolupar l’esperit emprenedor i la confiança
  • .
Comprendre i expressar-se en una o més llengües

Estructura

1r cicle75%
2n cicle75%

Continguts d'aquesta etapa

Estructura acadèmica del primer cicle que comprèn 1r, 2n i 3r curso

 
En construcció  
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
   
   
   
   
   
   
Assignatura: Hores per setmana:
En construcció  
   
   
Assignatura: Hores per setmana:
En construcció  
   
   
   
Assignatura: Hores per setmana:
En construcció  
   
   
   

Estructura acadèmica del segon cicle que comprèn el 4rt curso

Assignatura: Hores per setmana:
En construcció  
   
   
   
   
   
   
Assignatura: Hores per setmana:
En construcció  
   
   
Assignatura: Hores per setmana:
En construcció