Batxillerat humanitats i ciències socials

batxillerat-humanitats

Què és Bat. Humanitats i ciències socials?

És el batxillerat qui s’adreça a l’alumnat amb inquietuds relacionades amb els estudis lingüístics i literaris, la filosofia, les manifestacions culturals, les ciències socials, jurídiques, polítiques i econòmiques, la gestió i administració pública, la comunicació, les relacions públiques, la publicitat, el turisme i altres serveis d’oci

Objectius

 • .
Coherència amb les etapes educatives anteriors
 • .
Maduresa intel·lectual i humana
 • .
Desenvolupament personal i social
 • .
Visió global dels elements que conformen la societat
 • .
Coneixement de l’economia i de l’empresa
 • .
Millora de la capacitat analítica de l’alumne
 • .
Potenciar les qualitats d’oració i observació

Estructura

1r Batxillerat50%
2n Batxillerat50%

INFORMACIÓ GENERAL

El batxillerat forma part de l’educació secundària post obligatòria i per tant té un caràcter voluntari.

El batxillerat consta de dos cursos i per accedir-hi cal haver obtingut el graduat en ESO. Té com a finalitat:

 • Proporcionar als alumnes formació, maduresa intel·lectual i humana.
 • Capacitar als alumnes per accedir a l’educació superior:
 • Cicles formatius de grau superior
 • Presentar-se a les proves d’accés a la universitat i accedir a realitzar estudis universitaris.

El batxillerat es desenvolupa en modalitats diferents.

Les matèries del batxillerat s’estructuren de la següent manera:

Matèries comunes

Matèries que han  de cursar tot l’alumnat de batxillerat de qualsevol modalitat

Matèries comunes d’opció: 

S’han de cursar obligatòriament en funció de la modalitat triada per l’alumne

Matèries de modalitat i matèries especifiques:

Les matèries específiques completen el currículum personal de cada alumne.

Els alumnes que vulguin cursar altra matèria que el centre no ofereix pot fer-la a l’IOC (màxim 2 matèries)

MÉS INFORMACIÓ

L’alumne/a que vulgui cursar una matèria que el centre no oferiex, la pot a través de l’IOC (Institut Obert de Catalunya), un màxim de 2 matèries.

Continguts del Batxillerat Humanísitic-Ciències Socials

Estructura acadèmica del primer curs:

  1r Batx

Hores/setmanals

Llengua catalana i literatura 2
Llengua castellana i literatura 2
Llengua estrangera (Llengua anglesa) 3
Filosofia 2
Història de la filosofia  
Ciències per el món contemporani 2
Educació Física 2
Història  
Tutoria 1
Treball de recerca  
  14
Assignatura: Hores per setmana:
Humanitats: Llatí I

Ciències Socials:  Mat ap CS I

4
Humanitas:Història del món contemporani

Ciències socials: Economia

4
Literatura Castellana 4
A TRIAR 1 ENTRE:  
Francès 4
Psicologia+Sociologia 4

Estructura acadèmica del segon curs:

    2n Batx

Hores/setmanals

Llengua catalana i literatura   2
Llengua castellana i literatura   2
Llengua estrangera (Llengua anglesa)   3
Filosofia    
Història de la filosofia   3
Ciències per el món contemporani    
Educació Física    
Història   3
Tutoria   1
Treball de recerca   *
    14
Assignatura: Hores per setmana:
Ciències socials: Mat ap.

CSII Humanístic: Llatí II

4
Geografia

 

4
Literatura Catalana 4
Història de l’art  4