Batxillerat artístic

Què és Bat. Artístic?

És el batxillerat que s’adreça a persones interessades en els fenòmens artístics, caracteritzats per la sensibilitat, l’expressió i la creativitat; un alumnat amb inquietuds, tot i que no necessàriament amb un perfil d’intèrpret entorn del món audiovisual, les arts gràfiques, el disseny, el patronatge, els mitjans de comunicació, la publicitat, les arts escèniques, la producció i gestió d’empreses del sector cultural o l’animació cultural i social.

Objectius

 • .
Coherència amb les etapes educatives anteriors
 • .
Maduresa intel·lectual i humana
 • .
Desenvolupament personal i social
 • .
Desenvolupar l’educació percentual i de la sensibilitat
 • .
Fomentar la capacitat d’observació i percepció
 • .
Potenciar la creativitat de l’alumne
 • .
Coneixement de l’expressió i el treball corporal

Estructura

1r Batxillerat50%
2n Batxillerat50%

INFORMACIÓ GENERAL

El batxillerat forma part de l’educació secundària post obligatòria i per tant té un caràcter voluntari.

El batxillerat consta de dos cursos i per accedir-hi cal haver obtingut el graduat en ESO. Té com a finalitat:

 • Proporcionar als alumnes formació, maduresa intel·lectual i humana.
 • Capacitar als alumnes per accedir a l’educació superior
 • Cicles formatius de grau superior.
 • Presentar-se a les proves d’accés a la universitat i accedir a realitzar estudis universitaris.

El batxillerat es desenvolupa en modalitats diferents.

Les matèries del batxillerat s’estructuren de la següent manera:

Matèries comunes

Matèries que han  de cursar tot l’alumnat de batxillerat de qualsevol modalitat

Matèries comunes d’opció: 

s’han de cursar obligatòriament en funció de la modalitat triada per l’alumne

Matèries de modalitat i matèries especifiques:

les matèries específiques completen el currículum personal de cada alumne

MÉS INFORMACIÓ

El batxillerat d’arts té dues vessants:
El batxillerat d’arts Plàstiques és la modalitat que estudia tècniques i procediments de producció artística per obrir camins d’experimentació que estimulin la creativitat
El Batxillerat d’Arts Escèniques, Música i Dansa és la modalitat que estudia l’anàlisi de la música, la història de la música i la cultura audiovisual. Està modalitat està relacionada amb l’expressivitat corporal i la creativitat aplicada a la comunicació escènica i la dansa

Continguts del batxillerat d'ARTS

Estructura acadèmica del primer curs:

Assignatura: Hores per setmana:
Ll.Catalana i Literatura I 2
Ll.Castellana i Literatura I 2
Llengua Estrangera-Anglès 3
Filosofia 2
Ciències per el món contemporani 2
Educació Física 2
Tutoria 1
TOTAL 14
Assignatura: Hores per setmana:
Història i fonaments d’Art I 4
Dibuix Artístic I 4
Volum 4
Dibuix Tècnic I 4
Assignatura: Hores per setmana:
Història i Fonaments d’Art I 4
Anàlisi Musical I 4
Llenguatge i pràctica musical 4
Anatomia Aplicada 4

Estructura acadèmica del segon curs:

Assignatura: Hores per setmana:
Ll.Catalana i Literatura I 2
Ll.Castellana i Literatura I 2
Llengua Estrangera-Anglès 3
Història de la filosofia 3
Història 3
Tutoria sense càrrega lectiva
TOTAL 14
Assignatura: Hores per setmana:
Història i fonament d’Art II 4
Dibuix Artístic II 4
Cultura Audiovisual 4
Dibuix Tècnic II 4
Assignatura: Hores per setmana:
Història i fonaments d’Art II 4
Anàlisi musical II 4
Arts escèniques 4
Cultura Audiovosiual 4