ESO

Informacions del curs 2018-19

 

  • INICI DE CURS:

ESO

1r d’ESO 12 de setembre de 2018 de  9:30h a 13:00h

2n d’ESO 12 de setembre de 2018 de  10:30 h a 11:30h

3r d’ESO      12 de setembre de 2018 de  11:30 h- a 12:30h

4t d’ESO       12 de setembre de 2018 de  12:30 h a 13:30h

 

El dijous 13 de setembre  de setembre de 2018, s’iniciaran les classes en horari normal, segons informació lliurada a l’alumnat a la presentació.

 

BATXILLERAT

 

Batxillerat 14 de setembre de 2018 a les 11:30 h.

El dilluns  17 de setembre  de setembre de 2018, s’iniciaran les classes en horari normal, segons informació lliurada a l’alumnat a la presentació.

  • ACABAMENT DE CURS:

ESO i Batxillerat : 21 de juny de 2019

  • PERÍODES DE VACANCES:

NADAL:  

Últim dia de classe: 21 de desembre. es farà un horari especial.

Vacances: Del 22 de desembre de 2018 al 7 de gener de 2019, ambdós inclosos.

SETMANA SANTA:

Últim dia de classe: 12  d’abril  de 2019. Es farà un horari    especial

Vacances: Del 13 d’abril  al 22 d’abril de 2019, ambdós inclosos.

FESTES DEL CURS 2018-2019

Dilluns 24 de setembre de 2018 (local)

Divendres 12 d’octubre de 2018 (nacional)

Divendres 2 de novembre de 1018 (lliure disposició del centre)

Dijous 6 de desembre de 2018 (nacional)

Divendres 7 de desembre de 2018 (lliure disposició del centre)

Dilluns 4 de març de 2019 (lliure disposició del centre)

Dimecres  1 de maig de 2019 (nacional)

Dilluns 10 de juny de 2019 (2a Pasqua)

Dilluns  24 de juny  2019 (autonòmica)

Batxillerat

  • INICI DE CURS:

 

Batxillerat         

Presentació           14 de setembre de 2018 a les 11:30 h.

 

El dilluns  17 de setembre  de 2018, s’iniciaran les classes en horari normal, segons informació lliurada a l’alumnat.

 

  • ACABAMENT DE CURS:

 

ESO i Batxillerat : 21 de juny de 2019

 

  • PERÍODES DE VACANCES:

 

NADAL: 

Últim dia de classe: 21 de desembre. es farà un horari especial.

 

Vacances: Del 22 de desembre de 2018 al 7 de gener de 2019, ambdós inclosos.

 

SETMANA SANTA: 

Últim dia de classe: 12  d’abril  de 2019. Es farà un horari    especial

 

Vacances: Del 13 d’abril  al 22 d’abril de 2019, ambdós inclosos.

 

FESTES DEL CURS 2018-2019

 

Dilluns 24 de setembre de 2018 (local)

Divendres 12 d’octubre de 2018 (nacional)

Divendres 2 de novembre de 1018 (lliure disposició del centre)

Dijous 6 de desembre de 2018 (nacional)

Divendres 7 de desembre de 2018 (lliure disposició del centre)

Dilluns 4 de març de 2019 (lliure disposició del centre)

Dimecres  1  de maig de 2019 (nacional)

Dilluns 10 de juny de 2019 (2a Pasqua)

Dilluns  24 de juny  2019 (autonòmica)