En aquest apartat es recull la documentació que defineix l’Institut Pablo Ruiz Picasso així com, documents d’organització del centre:

Documentació per als pares

  • Instruccions d’Inici de curs.
  • Organigrama del centre.
  • Carta de compromís de les famílies.
  • El Pla d’Acció Tutorial (PAT).

Documentació per als alumnes

 

  • El Pla d’Acció Tutorial (PAT).