INFORMACIÓ GENERAL DEL DEPARTAMENT DE MATEMÀTIQUES

matematiques

Nature by Numbers

Math: It's Everywhere

Per què cal estudiar matemàtiques?

En el vídeo següent el professor Claudi Alsina, catedràtic de matemàtiques de la

Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) presenta les matemàtiques com un llenguatge

d’abast universal l’estudi del qual permet garantir la igualtat dels ciutadans i assolir

competències per a la resolució de problemes relacionats amb la vida quotidiana

Les matemàtiques a l’Institut

1r: 3h setmanals + Optativa

2n: 4h setmanals + Optativa

3r: 4h setmanals + Optativa

4t: 4h setmanals + Optativa

1r Batchillerat:

MATEMÀTIQUES: 4h setmanals

MATEMÀTIQUES APLICADES A LES CIÈNCIES SOCIALS:4h setmanals

2r Batchillerat:

MATEMÀTIQUES: 4h setmanals

MATEMÀTIQUES APLICADES A LES CIÈNCIES SOCIALS:4h setmanals

Activitats

Tots el cursos l’institut participa a les proves cangur, un concurs preuniversitari de matemàtiques que s’organitza en més de 30 països, amb l’objectiu d’acostar les matemàtiques als més joves i intentar despertar el seu interès. La competició es porta a terme anualment el mes de març.

Sortida al museu de les matemàtiques.de Cornellà, on els alumnes a través de propostes manipulatives i lúdiques treballen per una imatge positiva de les matemàtiques