INFORMACIÓ GENERAL DEPARTAMENT DE LLENGÜES ESTRANGERES

llenguia-estrangeres

RECUPERACIÓ ESO DEPARTAMENT DE LLENGÜES ESTRANGERES

Es valorarà l’evolució de l’alumne a partir de l’avaluació diagnòstica de principi de curs.

Per recuperar la 1ª Avaluació es valorarà l’evolució de l’alumne durant el segon trimestre. El professorat podrà encarregar activitats i feines específiques de recuperació. Algunes d’aquestes activitats es duran a terme en els exàmens del trimestre.

Per recuperar la 2ª Avaluació es valorarà l’evolució de l’alumne durant el tercer trimestre. El professorat podrà encarregar activitats i feines específiques de recuperació. Algunes d’aquestes activitats es duran a terme en els exàmens del trimestre.

Al mes de Juny durant la setmana d’exàmens hi haurà

L’alumnat es podrà presentar a pujar nota a la convocatòria de Juny sempre que compleixi les següents condicions:

  • Haver fet les feines del curs de manera regular
  • Tenir aprovades totes les avaluacions

L’examen consistirà en una prova de tipus competencial. Examen tipus EOI o CCBB.

Caldrà fer un dossier d’activitats que valdrà un 30 % de la nota i aprovar l’examen de setembre

Tot l’alumnat haurà de realitzar una feina d’estiu de tipus competencial que serà comptabilitzada com la primera nota del curs següent. Aquesta feina es lliurarà amb les notes el mes de Juny

L’alumnat que passi de curs amb la matèria pendent caldrà que es presenti a la convocatòria de febrer. Caldrà fer un dossier amb activitats de recuperació.

LLIBRES I MATERIAL DIDÀCTIC

L’alumnat treballarà amb un Llibre d’aula que no es podrà endur a casa.

També disposarà d’un Dossier amb activitats per fer deures i estudiar

Es poden fer servir també les activitats de

1r ESO

Switch 1 Oxford University Press

2n ESO

On Target 2 / Switch 2 Oxford University Press

3r ESO

On Target 3 / Switch 3 Oxford University Press

4t ESO

Switch 4 Oxford University Press

El llibre de Batxillerat no s’ofereix com a llibre d’aula i cal que l’adquirexi l’alumne

Primer de Batxillerat

Over to You 1 Students Book Oxford University Press ISBN 9780194747103

Over to You 1 Workbook  Oxfrod University Press ISBN 9780194329019

Segon de Batxillerat

Over to You 2 Students Book Oxford University Press ISBN 9780194747127

Over to You 2 Workbook  Oxfrod University Press ISBN 9780194747134

1r ESO

Vampire Killlers

2n ESO

British Myths and Legends

3r ESO

Who Am I ?

Strange Tales

4t ESO

My family and other animals

BAT1

Growing pains of Adrian Mole

BAT2

Pride and Prejudice

GENERACIÓ PLURILINGÜE

On Thurdays during the break time we have tea, biscuits and we practice English with board games and other activities. We have the help of univeristy trainees and teachers that are studying English. It’s fun, the tea is delicious and it helps keep our english alive.