INFORMACIÓ GENERAL DEPARTAMENT D’EDUCACIÓ FÍSICA

educacio-fisica

El que pretenem assolir des de la matèria d’Educació Física, tant a la ESO com al Batxillerat es impulsar un estil de vida saludable i donar les eines per crear en l’alumnat uns hàbits d’activitat física per tal de gaudir-la en totes les seves vessants; salut, esportiva , oci i artística, aportant els coneixements necessaris per dur-la a terme de forma correcta. En el batxillerat ampliem la vessant artística amb la matèria d’Anatomia Aplicada que es caracteritza per la vivència del cos global i integradora que es manifesta a traves de la expressió corporal.

NORMES DE FUNCIONAMENT

  • .
L’assistència és obligatòria.
  • .
Un alumne pot faltar a classe o no realitzar la pràctica de manera injustificada un màxim de tres sessions per trimestre. Superat aquest número l’alumne no superarà el trimestre.
  • .
Al Batxillerat quan un alumne supera aquest número, ha de presentar-se a la prova de recuperació de juny.
  • .
Quan, per algun motiu físic, l’alumne no pot realitzar la pràctica, ha de presentar un justificant signat per un metge. En cas contrari constarà com una falta de pràctica acumulable.
  • .
Si un alumne, pel motiu que sigui, no pot realitzar la pràctica de la sessió, realitzarà una tasca teòrica substitutòria que serà entregada i avaluada.
  • .
És obligatori l’ús de roba i calçat adient per a la pràctica de l’activitat física.
  • .
És obligatori canviar-se de roba després de les sessions pràctiques.
  • .
L’avaluació de la part pràctica de la matèria es farà en base a uns barems establerts però també es valorarà la progressió en el nivell de realització de les diferents activitats físiques de cada curs.
  • .
És indispensable superar les proves que valorin l’adquisició dels coneixements teòrics en que es basa la matèria.

CRITERIS D’AVALUACIÓ 1er ESO

Al final del PRIMER TRIMESTRE l’alumne será capaç de:

Córrer durant 10 minuts sense parar fent el nombre de voltes indicat als barems. Practicar l a respiració per la boca i el nas amb la coordinació del ritme de carrera. Conèixer i practicar diferents jocs populars i tradicionals Conèixer I practicar diferents jocs cooperatius. Experimentar el joc com a font de plaer I recreació Acceptar i respectar les normes establertes. Canviar-se la roba (samarreta) desprès de la sessió de classe. Conèixer les conceptes bàsics del Tema “La higiene en l’educació” .

Al final del SEGON TRIMESTRE l’alumne serà capaç de:

Millorar el resultat obtingut al test de la Course Navette.
Esports de lluita 1. Experimentar el joc amb l’adversari.
Habilitats gimnàstiques 1. Practicar diferents tipus d’agrupar i estendre el cos, rodolar pel terra en totes direccions.
Realitzar un circuit de força i agilitat puntuat segons barem.
Conèixer i practicar els jocs pre-esportius (bàsquet, hoquei I futbol)
Acceptar i respectar les normes establertes dels jocs de lluita i els jocs pre-esportius.
Conèixer els conceptes bàsics del concepte d’exercici físic, els seus beneficis, que és el sedentarisme i quins perills comporta.
Realitzar la prova d’un minut d’abdominal segons barems.
Realitzar la prova de força de braços a les espatlleres segons barems.

Al final del TERCER TRIMESTRE l’alumne serà capaç de:

Realitzar les proves físiques treballades als  trimestres anteriors segons barems.

Recórrer 30 metres en el menor temps possible, segons barems.

Realitzar jocs de velocitat.

Conèixer i practicar la tècnica de carrera.

Realitzar jocs amb cordes: saltar endavant (5 salts) saltar enrere (5 salts)

Efectuar exercicis amb malabars. (diferents tamanys de pilotes i objectes)

Practicar exercicis amb cintes, cèrcols i pilotes. Fer girar el cèrcol per la cintura (3 enllaços mínim)

Conèixer i practicar els jocs pre-esportius (handbol, voleibol  I rugbi)

Acceptar  i  respectar les normes establertes  dels  jocs pre-esportius.

Conèixer concepte bàsic de la classificació dels esports. Distingir entre  esport individual i col.lectiu.

CRITERIS D’AVALUACIÓ 2ND ESO

Al final del PRIMER TRIMESTRE l’alumne será capaç de:

Córrer durant sense 15 minuts sense parar fent el nombre de voltes indicat als barems. Realitzar el major nombre d’abdominals durant un minut segons barems. Distingir entre respiració abdominal i respiració toràcica. Mesurar la seva F.C. (freqüència cardíaca). Conèixer i practicar diferents jocs alternatius. Conèixer i practicar diferents jocs cooperatius. Experimentar el joc com a font de plaer i recreació. Acceptar i respectar les normes establertes. Participar activament en els jocs. EXPRESSIÓ CORPORAL ser capaç de representar amb el cos emocions, sensacions, mímica, jocs de presentació. Recordar els conceptes bàsics del tema 1 del llibre Projecte Olímpia, editorial Serbal: El cos humà, l’exercici físic i la salut.

Al final del SEGON TRIMESTRE l’alumne serà capaç de:

Recordar l’escalfament fet a diari durant el trimestre i lliurar una fitxa.

Doblegar el cos fins a tocar-se la punta dels peus amb els dits de les mans (les cames estirades) segons barem.

Llançar una pilota medicinal tant lluny com pugui segons barem.

Realitzar un salt amb peus junts arribant tant lluny com pugui segons barem.

ESPORTS DE LLUITA 2 (Tècnica individual: caigudes de judo: als costats, al front, d’esquena, rodolant endavant. Lluita de galls, pols gitano, fer que l’adversari toqui  amb l’esquena a terra, fer-lo entrar a una coltxoneta.

Respectar les normes dels esports o activitats de lluita

Realitzar habilitats gimnàstiques tals com la tombarella endavant amb el cos agrupat.

Mantenir-se en recolzament invertit sobre les mans.

Executar una roda sobre banc suec.

Jugar a l’handbol respectant les normes del joc.

Avançar passant la pilota d’handbol.

Realitzar passada-recepció.

Realitzar un dispar a porteria en suspensió amb tres passes prèvies.

Respectar la zona d’àrea prohibida a l’handbol.

Recordar els conceptes bàsics del tema 2 del llibre Projecte Olímpia, editorial Serbal: L’escalfament.

Al final del TERCER TRIMESTRE l’alumne serà capaç de:

Conèixer les proves bàsiques de l’atletisme: curses, salts, llançaments.

Realitzar les proves físiques treballades al trimestre segons barems.

Recórrer 30 metres en el menor temps possible.

Realitzar jocs de velocitat.

Participar en jocs amb cordes.

Efectuar exercicis malabars: malabars amb 2 pilotes l’ascensor 5-10 canvis amb cada ma.

Realitzar 10 tocs de dits individualment.

Realitzar 15 tocs per parelles.

Executar formes jugades buscant la continuïtat en el joc (mínim 3 tocs).

Recordar els conceptes bàsics: esport individual i esport col·lectiu; distingir entre tècnica i tàctica, distingir entre atac i defensa.

CRITERIS D’AVALUACIÓ 3ER ESO

Al final del PRIMER TRIMESTRE l’alumne será capaç de:

Córrer durant sense 15 minuts sense parar fent el nombre de voltes indicat als barems.
Realitzar el major nombre d’abdominals durant un minut segons barems.
Distingir entre respiració abdominal i respiració toràcica.
Mesurar la seva F.C. (freqüència cardíaca).
Conèixer i practicar diferents jocs alternatius.
Conèixer i practicar diferents jocs cooperatius.
Experimentar el joc com a font de plaer i recreació.
Acceptar i respectar les normes establertes.
Participar activament en els jocs.
EXPRESSIÓ CORPORAL ser capaç de representar amb el cos emocions, sensacions, mímica, jocs de presentació.
Recordar els conceptes bàsics del tema 1 del llibre Projecte Olímpia, editorial Serbal: El cos humà, l’exercici físic i la salut..

Al final del SEGON TRIMESTRE l’alumne serà capaç de:

Fer  la Cursa Navette millorant el seu resultat respecte l’inici de curs, o puntuació segons barem.

Realitzar el salt de llargada, la prova de flexibilitat i la de força de braços a l’espatllera segons barem.

Realitzar un enllaç amb diferents elements gimnàstics; gir, equilibri, suspensió, tombarella en davant, vertical amb tres recolzaments.

Realitzar per parellles el passos bàsics del txa-txa-txa, del fox-trot i vals.

Executar els elements tècnics bàsics del fútbol; pasada/recepció, conducció i xut.

Possar en pràctica els elements tècnics i tàctics en formes jugades: 3×3,5×5…

Recordar les normes bàsiques del fútbol.

Recordar el concepte de esports col·lectius, atac/defensa i tècnica/tàctica.

Al final del TERCER TRIMESTRE l’alumne serà capaç de:

Millorar el seu nivell de condició física general, (proves de condició física).

Millorar el seu grau personal de velocitat,( prova: córrer una distància de 30m).

Realitzar llançaments en les seves diferents modalitats.

Executar de manera acceptable els gests tècnics del Bàsquet (passada-recepció, entrada a cistella, pivotar-reversar, tir a cistella, botar, aturada 1 temps i aturada 2 temps).

Realitzar una sèrie coordinativa de forma individual amb la corda.

Realitzar una correcte respiració en tota activitat física practicada.

Conèixer les regles bàsiques del Korfball i ser capaços de posar-les en pràctica.

Posar en pràctica les situacions tàctiques del bàsquet en situació de joc.

Recordar els conceptes bàsics que ha de tenir una dieta equilibrada i saludable.

 

CRITERIS D'AVALUACIÓ 1r BATX

Al final del PRIMER TRIMESTRE l’alumne serà capaç de:

Córrer durant 30 minuts sense parar fent el nombre de voltes indicades al barem.

Realitzar el major nombre d’abdominals durant un minut segons barems.

Millorar i acceptar el seu nivell de condició física general.

Controlar l’esforç mitjançant la freqüència cardíaca.

Conèixer i utilitzar el pulsòmetre.

Conèixer i respectar les normes bàsiques del Rugby.

Realitzar els elements tècnics bàsics Rugby; passada/recepció, plantar, melé, tocar/placar, touche.

Realitzar els elements tàctics bàsics del Rugby; 5×5

Al final del SEGON TRIMESTRE l’alumne serà capaç de:

Fer  la Cursa Navette millorant el seu resultat dos paliers respecte l’inici de curs, o puntuació segons barem.

Realitzar el salt de llargada, la prova de flexibilitat, la de força de braços a l’espatllera i el llançament  segons barem.

Diferenciar la pràctica de força-resistència i de la força explosiva.

Conèixer les característiques de la flexibilitat.

Executar una seqüència de moviments gimnàstics amb un equilibri, un gir, tombarella endavant, recolçament invertit, roda.

Executar una figura acrobàtica amb cinc persones i mantenir l’eqilibri.

Conèixer les nnormes bàsiques de l’handbol.

Realitzar elements tècnics bàsics de l’handbol; passada/recepció, seqüència de passos, bot, llançament.

Realitzar els elements tàctics  bàsics de l’Handbol; sistema de defensa 6-0.

Recordar els conceptes i les diferències entre; esport individual/Col.lectiu, técnica/tàctica, atac/defensa.

Recordar les normes bàsiques de l’handbol.

Al final del TERCER TRIMESTRE l’alumne serà capaç de:

Millorar el seu nivell de condició física general, (proves de condició físca).

Millorar el seu grau personal de velocitat,( prova: córrer una distància de 30m).

Executar de manera acceptable els gests tècnics del bàdminton; cop pla, drob, deixada, esmaixada i servei.

Realitzar una sèrie coordinativa de forma individual amb la corda.

Realitzar una correcte respiració en tota activitat física practicada.

Realitzar els gests tècnics del voleibol; servei de seguretat, toc de dits, toc d’avantbraç, bloqueig remat.

Posar en pràctica les situacions tàctiques del voleibol en situació de joc.

Mantenir hàbits posturals correctes.

RECUPERACIÓ DE PENDENTS

 

A la matèria d’Educació Física es recuperen els cursos pendents si s’aprova la primera i segona avaluació del curs següent  o tot el curs.

Cada professor  s’encarregarà de valorar els seus alumnes i la matèria pendent de cursos anteriors.