ESTUDIS

CARACTERÍSTIQUES DEL CENTRE

PROJECTE EDUCATIU

Trets identificadors

 • Centre públic, aconfessional, tolerant i que manifesta el seu respecte a la diversitat de creences i de confessions de tota la comunitat educativa.
 • Escola catalana i, per tant, el català, com a llengua pròpia de Catalunya, és la llengua vehicular de l’ensenyament i aprenentatge.
 • Centre acollidor, en pràctiques adreçades a atendre a qualsevol tipus d’alumnat.
 • L’ educació artística contribueix a la formació de l’alumne.

Bases del model educatiu

 • La disciplina i la autodisciplina són un mitjà necessari per assegurar aprenentatges cada vegada més eficaços i autònoms en clima de convivència i responsabilitat.
 • Valoració i foment de l’esforç.
 • Cada alumne aprèn d’una manera diferent i per aquesta raó utilitzem diverses metodologies a l’aula.
icono3

Planificació i seguiment

L’ensenyament dels nostres alumnes és el més important, aconseguir uns bons resultats implica una planificació i exigeix estratègies de seguiment individual i col·lectiu

icono5
icono2

Objectius Educatius

 • Donar una formació integral.
 • Atendre a la diversitat cultural i els diferents ritmes d’aprenentatge.
 • Rigor  i exigència acadèmic al batxillerat.
 • Treballar en contacte directe i continu amb les famílies.
icono2

Tutories

Els alumnes no caminen sols en aquest aprenentatge, la detecció, atenció i seguiment dels alumnes s’implementa amb sistemes de tutories i suport personalitzat per millorar les habilitats d’estudiar.

icono2

Atenció a l’alumnat 

 • Agrupació flexible a l’ESO en grups homogenis i/o heterogenis en funció de les necessitats de l’alumnat.
 • Itineraris adaptats en grups reduïts per alumnes amb  diferents ritmes de treball: cada noi/a ha de rebre l’ensenyament que necessita.
 • Seguiment personalitzat de l’alumnat a través del treball conjunt entre l’equip docent, el tutor/a i les famílies.
 • Aula d’Acollida per alumnat nouvingut i USEE.

CONSELL ESCOLAR

MEMBRES DEL CONSELL ESCOLAR DE L’INSTITUT PICASSO

 

Càrrec Nom Situació
Director Marc Hortal Galí

mhortal@inspicasso.cat

No s’escull
Cap d’estudis Marta Adell Cabañeros

madell8@xtec.cat

 

No s’escull
Secretaria Amalia Sánchez Campo

asanch93@xtec.cat

No s’escull
Representant professorat Beni Margallo 

mmargal2@xtec.cat

Escollit 2021
Representant professorat Jordi Viña Domingo

jvina2@xtec.cat

Escollit 2021
Representant professorat Marta Pons

mpons3@xtec.cat

Escollida 2018
Representant professorat Jordi Navarro Cañamares

jnavar83@xtec.cat

Escollit 2021
Representant professorat Esther Rafecas

erafeca2@xtec.cat

Escollida 2018
Representant

professorat

Alejandro Lema Villanueva

alema@xtec.cat

Escollit 2021
Representant famílies Montse Gallardo Montoya

montse34@hotmail.es

Escollida 2018
Representant famílies Maria Teresa Rodríguez Crespo

teremiguel45@gmail.com 

Escollida 2021
Representant

famílies

Miriam Rodríguez Cruz

dulce_rc@hotmail.com

Escollida 2021
Representant

AMPA

Sílvia Barrafón Moreno

silviabarrafon67@gmail.com

No s’escull en eleccions
Representant

alumnat

Luis Carrasco Avilés

lcarrasco541@inspicasso.cat

Escollit 2021 
Representant

alumnat

José García Hellín

jgarcia234@inspicasso.cat

Escollit 2020 
Representant

PAS

Remei Fabregat Fernández

rfabre2@xtec.cat

Escollida 2018
Representant

municipal

Marc Grifol Ponsatí

mgriful@xtec.cat

No s’escull

 

Comissió de convivència

 

Director Marc Hortal Galí mhortal2@xtec.cat
Cap Estudis Marta Adell Cabañeros madell8@xtec.cat
Professorat Beni Margallo Montaña mmargal2@xtec.cat
Professorat Jordi Navarro Cañamares jnavar83@xtec.cat
Famílies Maria Teresa Rodríguez Crespo teremiguel45@gmail.com 
Alumnat Luis Carrasco Avilés lcarrasco541@inspicasso.cat

 

Comissió econòmica

 

Director Marc Hortal Galí mhortal2@xtec.cat
Secretari Amalia Sánchez Campo asanch93@xtec.cat
Professorat Alejandro Lema Villanueva alema@xtec.cat
Famílies Montse Gallardo Montoya montse34@hotmail.es
Alumnat José García Hellín jgarcia234@inspicasso.cat

 

Comissió permanent

 

Director Marc Hortal Galí mhortal2@xtec.cat
Cap Estudis Marta Adell Cabañeros madell8@xtec.cat
Secretari Amalia Sánchez Campo asanch93@xtec.cat
Professorat Esther Rafecas Saumell erafeca2@xtec.cat
Famílies Miriam Rodríguez Cruz dulce_rc@hotmail.com

 

Responsable de coeducació

 

Professorat Jordi Navarro Cañamares jnavar83@xtec.cat